Programowanie C++

* Programowanie w języku C++

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących nauczyć się profesjonalnego programowania w języku C++. W trakcie szkolenia omawiane są podstawowe techniki programowania w języku C++ - tworzenie klas, dziedziczenie i polimorfizm, bezpieczne zarządzanie pamięcią dla obiektów (smart pointers), obsługa wyjątków. Szkolenie to polecane jest także dla programistów języka C, którzy chcą nauczyć się poprawnego programowania obiektowego w C++. Koncentrujemy się na nauce nowego standardu C++11/14.

Szczegóły...


* Zaawansowane programowanie w języku C++

Szkolenie przeznaczone dla programistów C++ chcących poszerzyć swoje wiadomości dotyczące tworzenia profesjonalnego i niezawodnego kodu.

Szczegółowo omawiane są między innymi zagadnienia programowania generycznego (szablony funkcji i klas, klasy cech i wytycznych, variadic templates) i zarządzania zasobami (pamięcią) w C++ - idiom RAII oraz inteligentne wskaźniki.

Uczestnicy poznają praktyczne wykorzystanie metaprogramowania z użyciem szablonów oraz wyrażeń i funkcji constexpr.

Szczegóły...


* Programowanie generyczne w C++ - szablony

W trakcie kursu uczestnicy poznają techniki programowania generycznego w C++. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie szablonów do pisania kodu, który jest szybki, bezpieczny i łatwy do ponownego wykorzystania.

Szczegóły...


* Wzorce projektowe w języku C++

Szkolenie dedykowane dla programistów C++ chcących poprawić jakość tworzonego kodu obiektowego.

Szkolenie zawiera szczegółowe omówienie najpopularniejszych wzorców projektowych, reguły ich wykorzystywania oraz przykłady implementacji wzorców projektowych w C++11/14. Przy opisie każdego wzorca omawiane są również argumenty przemawiające za jego stosowaniem lub unikaniem w konkretnych przypadkach. Po szkoleniu każdy uczestnik będzie w stanie rozpoznać kontekst, w którym można zastosować odpowiedni wzorzec projektowy i skutecznie go zaimplementować.

Duży nacisk w trakcie szkolenia kładziony jest na refaktoryzację kodu legacy do odpowiednich wzorców (refaktoring do SOLID).

Szczegóły...


* STL - efektywne wykorzystanie biblioteki standardowej C++

Szkolenie przeznaczone dla programistów chcących poznać optymalne wykorzystanie biblioteki STL. W trakcie szkolenia dokładnie omawiane są komponenty biblioteki STL, takie jak kontenery, iteratory oraz algorytmy. Szczególny nacisk położony jest na efektywne wykorzystanie w algorytmach standardowych obiektów funkcyjnych tworzonych w postaci klas użytkownika lub z wykorzystaniem wyrażeń lambda (C++11).

Szczegóły...


* Programowanie w C++11/14

Szkolenie przeznaczone dla programistów C++ chcących poznać nowości wprowadzone do języka i biblioteki standardowej w standardzie C++11/14

Szczegóły...


* C++17 - nowy standard języka

Szkolenie przeznaczone dla programistów C++ chcących praktycznie zapoznać się z nowymi elementami języka C++ i biblioteki standardowej wprowadzonymi w najnowszym standardzie C++17.

Szczegóły...


* Programowanie w C++20

Na szkoleniu uczestnicy poznają najważniejsze zmiany wprowadzone do standardu C++20, takie jak koncepty i ograniczenia szablonów, biblioteka Ranges, moduły i korutyny. Omówione zostaną również nowe biblioteki usprawniające tworzenie efektywnego i bezpiecznego kodu w C++.

Szczegóły...


* Test-Driven Development w języku C++

Na szkoleniu omawiane są techniki Test Driven Development w języku C++. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami projektowania oprogramowania obiektowego pod kątem testów - SOLID OOP, Dependency Injection, itp. Szczególny nacisk położony jest na praktyczną naukę pisania testów jednostkowych z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock) i organizowanie ich w projekcie rozwijanym w metodologii TDD.

Szczegóły...


* Programowanie wielowątkowe w języku C++

W trakcie szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące programowanie współbieżnego w języku C++11. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami tworzenia, łączenia oraz kończenia wątków. Szczegółowo prezentowane są również sposoby synchronizacji wątków przy dostępie do zasobów współdzielonych (muteksy, zmienne warunkowe, zmienne atomowe itp.). Uczestnicy szkolenia uczą się również tworzenia bezpiecznych wielowątkowo struktur danych (thread-safe queue) oraz implementacji wzorców Thread Pool i Active Object.

Szczegóły...


* Programowanie w języku ANSI C

W trakcie szkolenia omawiane są podstawowe pojęcia języka C, takie jak dostępne typy, operatory i wyrażenia. Uczestnicy nauczą się jak sterować wykonaniem programu oraz wykorzystywać funkcje i wskaźniki. Omawiane są również funkcje wejścia i wyjścia oraz podstawowe metody obsługi błędów.

Szczegóły...