STL - efektywne wykorzystanie biblioteki standardowej C++

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów chcących poznać optymalne wykorzystanie biblioteki STL. W trakcie szkolenia dokładnie omawiane są komponenty biblioteki STL, takie jak kontenery, iteratory oraz algorytmy. Szczególny nacisk położony jest na efektywne wykorzystanie w algorytmach standardowych obiektów funkcyjnych tworzonych w postaci klas użytkownika lub z wykorzystaniem wyrażeń lambda (C++11).


Plan szkolenia

Wprowadzenie do STL

 • Składniki biblioteki STL
 • Kontenery, iteratory i algorytmy - omówienie
 • Semantyka wartości i semantyka przenoszenia w kontenerach
 • Operacje przenoszenia w kontenerach standardowych (C++11)
  • emplace(), emplace_back()
 • Obsługa błędów i wyjątków wewnątrz biblioteki STL

Kontenery sekwencyjne

 • Wektory - klasa std::vector
 • Kolejki o dwóch końcach - std::deque
 • Listy - std::list

Kontenery asocjacyjne

 • Zbiory - std::set i std::multiset
 • Mapy - std::map i std::multimap
 • Kontenery asocjacyjne z haszowaniem - std::unorderedset i std::unorderedmap
 • Obliczanie wartości skrótów hash dla obiektów

Adaptatory kontenerów

 • Stos - std::stack
 • Kolejka - std::queue
 • Kolejka priorytetowa - std::priority_queue

Iteratory

 • Kategorie iteratorów STL
 • Funkcje pomocnicze dla iteratorów
 • Adaptatory iteratorów
  • iteratory wstawiające
  • iteratory strumieniowe
  • iteratory odwrotne
  • iteratory przenoszące

Algorytmy standardowe

 • Zakresy w algorytmach i kontenerach
 • Argumenty algorytmów - zakresy, iteratory, predykaty i komparatory

Obiekty funkcyjne w algorytmach STL

 • Obiekty funkcyjne definiowane przez użytkownika
 • Wyrażenia lambda i obiekty domknięć
 • Predefiniowane obiekty funkcyjne
 • Adaptory funkcji, metod oraz obiektów funkcyjnych
 • Lambdy wyższego rzędu

Algorytmy STL

 • Algorytm for_each()
 • Algorytmy niemodyfikujące - zliczanie, wartości minimalna i maksymalna, wyszukiwanie elementów
 • Algorytmy modyfikujące - kopiowanie, przekształcanie i zastępowanie elementów
 • Algorytmy usuwające
 • Algorytmy mutujące
 • Algorytmy sortujące
 • Algorytmy przeznaczone dla zakresów posortowanych
 • Algorytmy numeryczne

Rozszerzenie standardu C++

 • Biblioteka Boost.Container
 • Biblioteka Boost.Iterator
 • Biblioteka Range (C++17)

3 dni po 8 godzin lekcyjnych