Zaawansowane programowanie w języku C++

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów C++ chcących poszerzyć swoje wiadomości dotyczące tworzenia profesjonalnego i niezawodnego kodu.

Szczegółowo omawiane są między innymi zagadnienia programowania generycznego (szablony funkcji i klas, klasy cech i wytycznych, variadic templates) i zarządzania zasobami (pamięcią) w C++ - idiom RAII oraz inteligentne wskaźniki.

Uczestnicy poznają praktyczne wykorzystanie metaprogramowania z użyciem szablonów oraz wyrażeń i funkcji constexpr.


Plan szkolenia

Move semantics

 • l-value vs. r-value
 • Referencje do r-value - T&&
 • Implementacja semantyki przenoszenia (move semantics) w klasach
 • Uniwersalne referencje - reference collapsing
 • Perfect forwarding

Zapobieganie wyciekom zasobów - technika RAII

 • Gwarancje odporności kodu na wyjątki
 • Idiom RAII (Resource Aquisition Is Initialization)

Inteligentne wskaźniki

 • Inteligentne wskaźniki - wstęp
 • std::unique_ptr
 • std::shared_ptr
 • std::weak_ptr
 • Dealokatory użytkownika

Programowanie generyczne - szablony

 • Wprowadzenie do programowania generycznego
 • Szablony funkcji i klas
 • Parametry szablonów
 • Specjalizacja szablonów
 • Programowanie generyczne z wykorzystaniem klas cech i wytycznych
 • Cechowanie typów - biblioteka <type_traits>
 • Statyczne asercje - praktyczne wykorzystanie
 • Technika SFINAE - optymalizacja implementacji w zależności od typów danych

Variadic templates

 • Szablony o dowolnej liczbie parametrów - parameter pack
 • Variadic templates - praktyczne wykorzystanie
 • Metaprogramowanie z wykorzystaniem krotek - std::tuple
 • Operacje na krotkach z wykorzystaniem sekwencji indeksów

Wyrażenia stałe - constexpr

 • Wyrażenia stałe w C++11/14
 • Praktyczne wykorzystanie constexpr - tworzenie struktur danych na etapie kompilacji

3 dni po 8 godzin lekcyjnych