Wzorce projektowe w języku C++

Zakres szkolenia

Szkolenie dedykowane dla programistów C++ chcących poprawić jakość tworzonego kodu obiektowego.

Szkolenie zawiera szczegółowe omówienie najpopularniejszych wzorców projektowych, reguły ich wykorzystywania oraz przykłady implementacji wzorców projektowych w C++11/14. Przy opisie każdego wzorca omawiane są również argumenty przemawiające za jego stosowaniem lub unikaniem w konkretnych przypadkach. Po szkoleniu każdy uczestnik będzie w stanie rozpoznać kontekst, w którym można zastosować odpowiedni wzorzec projektowy i skutecznie go zaimplementować.

Duży nacisk w trakcie szkolenia kładziony jest na refaktoryzację kodu legacy do odpowiednich wzorców (refaktoring do SOLID).


Plan szkolenia

Wprowadzenie do wzorców projektowych

 • Zasady dobrego programowania obiektowego - SOLID OOP
  • SRP - Single Responsibility Principle
  • OCP - Open/Close Principle
  • LSP - Liskov Substitution Principle
  • ISP - Interface Segregation Principle
  • DSP - Dependency Inversion Principle

Konstrukcyjne wzorce projektowe

 • Factory Method
 • Abstract Factory
 • Builder
 • Prototype
 • Singleton

Strukturalne wzorce projektowe

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Flyweight
 • Façade
 • Proxy

Behawioralne wzorce projektowe

 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor

3 dni po 8 godzin lekcyjnych