Programowanie w C++20

Zakres szkolenia

Na szkoleniu uczestnicy poznają najważniejsze zmiany wprowadzone do standardu C++20, takie jak koncepty i ograniczenia szablonów, moduły, nowe reguły dla wyrażeń i funkcji constexpr oraz wyrażeń lambda. Omówione zostaną również nowe biblioteki usprawniające tworzenie efektywnego i bezpiecznego kodu w C++.


Plan szkolenia

Nowości w składni języka

 • Range-based for z sekcją inicjującą
 • Nowe atrybuty standardowe
 • Warunkowy explicit
 • Zmiany w structured bindings

Desygnowane inicjalizatory

 • Agregaty i nowa składnia inicjalizacji

Nowy operator porównania operator<=> ("spaceship operator")

 • Implementacja operacji porównujących w C++20

Stałe w C++20

 • constexpr - zmiany w stosunku do C++11/14/17
  • Poszerzone reguły wyrażeń constexpr
 • consteval
 • constinit

Szablony w C++20

 • Literały tekstowe jako parametry szablonów
 • Nowe reguły dla typename

Koncepty i wyrażenia ograniczające

 • Definicja konceptu
 • Koncepty i ograniczenia szablonów
 • Wyrażenia requires
 • Biblioteka konceptów standardowych

Wyrażenia lambda w C++20

 • Wyrażenia lambda z parametrami szablonowymi
 • Lambdy w unevaluated contexts
 • Nowe reguły przechwytywania zmiennych
 • Domyślnie konstruowalne i przypisywalne domknięcia

Moduły

 • Moduły, przestrzenie nazw i ADL
 • Moduły i pliki nagłówkowe
 • Import i eksport modułów

Nowości w bibliotece standardowej

 • std::ranges
 • std::span
 • Atomowe smart pointery
 • std::to_address - konwersja pointera do raw-pointera
 • Kalendarz i strefy czasowe w <chrono>
 • Algorytmy constexpr

Dobra znajomość C++11/14/17.

3 dni po 8 godzin lekcyjnych