Programowanie w C++11/14

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów C++ chcących poznać nowości wprowadzone do języka i biblioteki standardowej w standardzie C++11/14


Plan szkolenia

Porównanie standardów: C++98, C++11 oraz C++14

Nowości w składni języka

 • Nowe typy podstawowe w C++11
 • Literały znakowe - raw strings
 • Pusty wskaźnik nullptr
 • Automatyczna detekcja typów
  • mechanizm auto
  • mechanizm decltype
 • Nowa składnia deklaracji funkcji
 • Nowe typy wyliczeniowe - scoped enumerations
 • Pętle for dla zakresów (range-based-for)
 • Jednolita składnia inicjalizacji
 • Listy inicjalizujące
 • Aliasy szablonów ­

Nowości w klasach

 • Specjalne funkcje składowe
 • Domyślna inicjalizacja składowych niestatycznych
 • Delegowanie i dziedziczenie konstruktorów
 • Kontrola nadpisywania metod wirtualnych - override
 • Funkcje konwersji deklarowane jako explicit
 • Blokowanie dziedziczenia lub nadpisywania metod - final

Semantyka przenoszenia - move semantics

 • Motywacja dla wprowadzenia semantyki przenoszenia
 • lvalues i rvalues
 • Referencje rvalue - rvalue references
 • Implementacja semantyki przenoszenia
 • Semantyka przenoszenia w klasach
 • Słowo kluczowe noexcept
 • Implementacja funkcji std::move()
 • Forwarding reference
 • Perfect Forwarding

Wyrażenia lambda

 • Definiowanie wyrażeń lambda
 • Klasy domknięcia - typizacja lambd
 • Przechwytywanie zmiennych - obiekty domknięć
 • Zagnieżdżone funkcje lambda
 • Funkcje lambda wyższego rzędu
 • Lambdy w C++14

Metaprogramowanie w C++11

 • Statyczne asercje - static_assert
 • Cechy typów - biblioteka Type Traits
 • Uogólnione stałe wyrażenia oraz funkcje - constexpr
 • Variadic templates

Nowości w bibliotece standardowej

 • Inteligentne wskaźniki (sharedptr, weakptr, unique_ptr) ­
 • Nowe cechy kontenerów (semantyka przenoszenia, zmiany w interjesach, itp.)
 • Kontenery z haszowaniem ­
 • Tablice o stałym rozmiarze ­
 • Krotki ­- tuples
 • Uogólnione obiekty wywoływalne - std::function ­
 • Nowości w algorytmach standardowych ­
 • Generatory liczb pseudolosowych

Wstęp do programowania współbieżnego w C++11/14 ­

 • Zadania asynchroniczne – std::async() i obiekty futures

3 dni po 8 godzin lekcyjnych