Zaawansowane programowanie w języku Python

Zakres szkolenia

Kurs przeznaczony dla osób programujących w Pythonie, które chcą udoskonalić swoje umiejętności i poznać zaawansowane techniki programistyczne. W trakcie szkolenia omawiane jest efektywne wykorzystywanie iteratorów i generatorów, stosowanie dekoratorów i metaklas oraz tworzenie i zarządzanie pakietami.


Plan szkolenia

Usystematyzowanie podstaw języka Python

 • Typy danych
 • Funkcje
 • Nazewnictwo

Klasy i obiekty - elementy zaawansowane

 • Programowanie obiektowe jako narzędzie do tworzenia typów danych użytkownika, metody specjalne
 • Definiowanie obiektów, wiązanie atrybutów, właściwości (property), sloty, metody statyczne i metody klasy
 • Dziedziczenie i wielokrotne dziedziczenie
  • "mix-in classes"
  • Method Resolution Order
 • Dziedziczenie po typach niezmiennych (immutable)
 • Wykorzystanie dynamicznego typowania w praktyce

Optymalne wykorzystanie wbudowanych typów Pythona

 • Wydajność operacji na typach wbudowanych
 • Przeciążanie wbudowanych typów danych
 • Moduł collections
 • Omówienie idiomów gwarantujących większą wydajność kodu

Elementy programowania funkcyjnego

 • Iteratory, generatory i wyrażenia generatorowe
 • Technika "lazy evaluation" w praktyce
 • Funkcje zagnieżdżone i domknięcia, wyrażenia lambda

Metaprogramowanie

 • Dekoratory funkcji i klas
 • Menadżery kontekstu, wyrażenie with
 • Wprowadzenie do metaklas

Testy jednostkowe

 • Testy jednostkowe
 • Frameworki: unittest, pytest
 • Doctest
 • Uruchamianie testów

Znajomość tematów ze szkolenia Programowanie w języku Python

3 dni po 8 godzin lekcyjnych