Programowanie w języku Python

Zakres szkolenia

Kurs poświęcony jest tworzeniu oprogramowania w języku Python 3. Omawiane są zagadnienia dotyczące programowania obiektowego, biblioteki standardowej Python'a, podstaw testowania kodu oraz przetwarzania dokumentów XML.


Plan szkolenia

Wprowadzenie do języka Python

 • Porównanie wersji 2 i 3 języka Python
 • Podstawy składni
 • Wbudowane typy danych
 • Instrukcje sterujące (instrukcje warunkowe, pętle)
 • Obsługa wyjątków
 • Funkcje
 • Kolekcje
 • Operacje na ciągach znaków
 • Wyrażenia listowe i słownikowe
 • Funkcje: filter, map i operator lambda

Biblioteka standardowa - batteries included

 • Operacje plikowe
 • Współpraca z systemem operacyjnym
 • Utrwalanie stanu: moduł pickle
 • Wyrażenia regularne
 • Przetwarzanie dokumentów XML
 • Testowanie kodu: moduł unittest

Programowanie obiektowe

 • Klasy i obiekty
 • Właściwości
 • Metody statyczne
 • Dziedziczenie klas
 • Polimorfizm

Narzędzia programistyczne

 • Menadżer pakietów (pip)
 • Interaktywna konsola (Ipython)
 • Jupyter Notebook
 • Zintegrowane środowisko programistyczne (Pycharm)

Wymagana jest znajomość podstaw programowania (np. Pascal, Java, C)

3 dni po 8 godzin lekcyjnych