Test-Driven Development w języku Python

Zakres szkolenia

Na szkoleniu omawiane są techniki Test Driven Development w języku Python. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami projektowania oprogramowania obiektowego pod kątem testów - SOLID OOP, wstrzykiwanie zależności, refaktoring. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne pisanie testów jednostkowych z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock) i organizowanie ich w projekcie TDD. W trakcie szkolenia dokonany zostanie przegląd dostępnych frameworków do testów jednostkowych w Pythonie oraz narzędzi do Code-Coverage.


Plan szkolenia

Wprowadzenie do metodologii Test-Driven Development

 • Podstawowe zasady i praktyki TDD
 • Stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor
 • Inside-Out vs. Outside-In Development
 • Zalety i wady TDD

Projektowanie obiektowe pod kątem testów

 • SOLID OOP
  • Zasada pojedynczej odpowiedzialności - Single-Responsibility Principle
  • Zasada otwarte-zamknięte - Open/Close Principle
  • Zasada podstawiania Liskov - Liskov Substitution Principle
  • Zasada segregacji interfejsów - Interface Segregation Principle
  • Zasada odwracania zależności - Dependency Inversion Principle

Techniki refaktoryzacji kodu

 • Usuwanie duplikacji kodu
 • Ekstrakcja metody lub funkcji
 • Ekstrakcja klasy
 • Zastępowanie instrukcji warunkowych polimorfizmem
 • Refaktoring do wzorców projektowych

Testy jednostkowe

 • Atrybuty testów jednostkowych - F.I.R.S.T.
 • Organizacja testów i kolejność testowania
 • Przegląd frameworków testów jednostkowych
  • moduł unittest
  • moduł doctest
  • moduł nose2
  • moduł pytest

Wzorce testów jednostkowych

 • Four-Phase Test
 • State Verification
 • Guard Assertion
 • Delta Assertion
 • Custom Assertion
 • Behavior Verification

Izolacja testów

 • Obiekty pozorujące - Fake, Dummy, Stub i Mock
 • Weryfikacja stanu obiektów - użycie obiektów Stub
 • Weryfikacja zachowania - Behaviour-Based Testing - obiekty Mock
 • Biblioteka unittest.Mock
  • Asercje zachowań mock'ów
  • mocking i patching w Pythonie

Testy integracyjne

 • Pisanie i uruchamianie testów integracyjnych
 • Testy integracyjne End-to-End

BDD - Behaviour-Driven Design

 • BDD jako "TDD done right"
 • Testy akceptacyjne dla User Stories - framework Behave!
 • Testy jednostkowe w BDD
  • moduł nose2.Such - styl wykonywalnej specyfikacji

Pokrycie kodu testami

 • Przegląd narzędzi do Code-Coverage

3 dni po 8 godzin lekcyjnych