Wzorce projektowe w C#

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów C# chcących podnieść jakość tworzonego kodu obiektowego. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są najpopularniejsze wzorce projektowe, reguły ich wykorzystywania oraz przykłady ich implementacji w języku C#. Przy opisie każdego wzorca omawiane są również argumenty przemawiające za jego stosowaniem lub unikaniem w konkretnych przypadkach.

Uczestnicy szkolenia nauczą się również stosować w praktyce wzorce szczególnie użyteczne w trakcie rozwijania aplikacji .NET Framework: Repository, Null Object.


Plan szkolenia

Wprowadzenie do wzorców projektowych - zasady dobrego projektowania zorientowanego obiektowo

 • S.O.L.I.D. OOP
  • Zasada pojedynczej odpowiedzialności - Single-Responsibility Principle
  • Zasada otwarte-zamknięte - Open/Close Principle
  • Zasada podstawiania Liskov - Liskov Substitution Principle
  • Zasada segregacji interfejsów - Interface Segregation Principle
  • Zasada odwracania zależności - Dependency Inversion Principle
 • Techniki Inversion of Control i Dependency Injection
  • Przegląd kontenerów IoC

Konstrukcyjne wzorce projektowe

 • Singleton
 • Factory Method
 • Abstract Factory
 • Builder
 • Prototype
 • Object Pool

Strukturalne wzorce projektowe

 • Composite
 • Decorator
 • Façade
 • Proxy
 • Bridge

Behawioralne wzorce projektowe

 • Template Method
 • Strategy
 • State
 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Iterator
 • Mediator
 • Observer
 • Visitor

Inne wzorce projektowe

 • Repository
 • Null Object

Opanowane tematy ze szkolenia Programowanie w języku C#

3 dni po 8 godzin lekcyjnych