Test-Driven Development w języku C#

Zakres szkolenia

W trakcie szkolenie zostaną omówione narzędzia i techniki test-driven development w procesie tworzenia aplikacji w języku C#. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami projektowania oprogramowania obiektowego pod kątem testów - SOLID OOP i techniką wstrzykiwania zależności - DI. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne pisanie testów jednostkowych z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock) i organizowanie testów w projekcie. W trakcie szkolenia dokonany zostanie również przegląd scenariuszy testów w aplikacjach .NET (wzorce MVP i MVC).


Plan szkolenia

Wprowadzenie do metodologii Test-Driven Development

 • Podstawowe zasady i praktyki TDD
 • Stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor
 • Zalety i wady TDD

Projektowanie obiektowe pod kątem testów

 • SOLID OOP
  • Zasada pojedynczej odpowiedzialności - Single-Responsibility Principle
  • Zasada otwarte-zamknięte - Open/Close Principle
  • Zasada podstawiania Liskov - Liskov Substitution Principle
  • Zasada segregacji interfejsów - Interface Segregation Principle
  • Zasada odwracania zależności - Dependency Inversion Principle
 • Dependency Injection
  • Praca z frameworkami DI – Ninject, SimpleInjector
 • Refaktoring
  • Ekstrakcja klas lub interfejsów
  • Zmiana nazw zmiennych, pól, metod i klas
  • Enkapsulacja pól
  • Zastępowanie instrukcji warunkowych polimorfizmem
  • Opóźnianie typowania – słowo kluczowe var

Testy jednostkowe

 • Definicja testu jednostkowego
 • Organizacja testów i kolejność testowania
 • Przegląd framework’ów testów jednostkowych
  • NUnit
  • XUnit
 • Wzorce testów jednostkowych
  • Four-Phase Test
  • State Verification
  • Guard Assertion
  • Delta Assertion
  • Custom Assertion
  • Behavior Verification

Izolacja testów

 • Obiekty naśladujące Fake, Dummy, Stub i Mock
 • Użycie obiektów Stub - weryfikacja stanu obiektów
 • Behaviour-Based Testing – obiekty Mock
 • Biblioteka Moq – dynamiczne tworzenie obiektów naśladujących

Testy integracyjne

 • Pisanie i uruchamianie testów integracyjnych
 • Testy integracyjne End-to-End

BDD - Behaviour-Driven Design

 • BDD jako "TDD done right"
 • Testy akceptacyjne dla User Stories - framework SpecFlow
 • Testy jednostkowe w BDD - framework Machine.Specification

Scenariusze testów w .NET Framework - Case Studies

 • TDD i WebForms – wzorzec MVP
 • TDD i ASP.NET MVC

Pokrycie kodu testami

 • Przegląd narzędzi do Code-Coverage

Wymagana znajomość tematów ze szkolenia Programowanie w języku C#

3 dni po 8 godzin lekcyjnych