Centrum szkoleniowe

InfoTraining s.c.

ul. Kalwaryjska 35A lok. 109
30-504 Kraków
Tel. (+48) 12 259 56 17
Tel. kom. (+48) 600 24 19 24
E-mail: szkolenia@infotraining.pl
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00133/2010