Programowanie w Visual Basic .NET

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów pragnących poznać język Visual Basic .NET.


Plan szkolenia

Wprowadzenie do technologii .NET

 • Składniki platformy .NET
 • Wspólne środowisko uruchomieniowe
 • Biblioteka klas platformy
 • Zestawy .NET
 • Narzędzia platformy .NET Framework

Składnia i struktura języka Visual Basic .NET

 • Typy proste
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące przebiegiem wykonywania programu
 • Łańcuchy znakowe
 • Typy wyliczeniowe
 • Tablice
 • Typy referencyjne i wartościowe

Model programowania obiektowego w środowisku .NET

 • Definiowanie klas
 • Stałe i pola
 • Konstruktory
 • Metody
 • Właściwości
 • Indeksery
 • Delegacje i zdarzenia
 • Przeciążanie operatorów
 • Interfejsy
 • Struktury

Praca z obiektami w Visual Basic .NET

 • Tworzenie obiektów
 • Obsługa sytuacji wyjątkowych
 • Implementacja metod klasy System.Object w klasach użytkownika
 • Praca z klasami i interfejsami kolekcji w .NET
 • Zarządzanie cyklem życia obiektów - odzyskiwanie pamięci (Garbage Collection)

Przetwarzanie tekstu i plikowe operacje we-wy

 • Klasy String, String.Builder
 • Przestrzeń nazw System.IO - klasy obsługujące odczytywanie i zapisywanie strumieni danych
 • Katalogi i pliki

Programowanie aplikacji okienkowych - Windows Forms

 • Zarządzanie formularzami Windows
 • Kontrolki
 • Okna dialogowe
 • Rysowanie - biblioteka GDI+
 • Drukowanie

Programowanie baz danych

 • ADO.NET
 • Łączenie się do źródła danych OLE DB
 • Pobieranie danych za pomocą języka SQL
 • Czytanie danych za pomocą DataReader
 • Przechowywanie i przetwarzanie danych w obiekcie DataSet
 • Eksportowanie danych z obiektu DataSet do pliku XML
 • Reprezentacja danych za pomocą obiektu DataGridView

Wdrażanie aplikacji

 • Kompilacja
 • Zestawy .NET (pliki .exe oraz .dll)
 • Zestawy wieloplikowe

w budowie

5 dni po 8 godzin lekcyjnych