Język SQL w SQL Server - szkolenie zaawansowane

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z dostępem do danych w SQL Server. Uczestnicy nauczą się jak zarządzać indeksami w bazie danych oraz korzystać z obiektów tymczasowych, procedur składowanych i wyrażeń regularnych. Omawiane są również przykłady zastosowania transakcji w celu poprawy bezpieczeństwa bazy danych.


Plan szkolenia

Analiza zapytań SQL

 • Plany wykonania zapytań
 • Działanie optymalizatora

Zarządzanie indeksami bazy

 • Planowanie indeksów
 • Tworzenie indeksów
 • Optymalizacja indeksów

Transakcje a bezpieczeństwo danych

 • Zasady ACID
 • Zastosowanie transakcji
 • Punkty zachowania
 • Poziomy izolacji

Tabele tymczasowe i zmienne tablicowe

 • Lokalne tabele tymczasowe
 • Globalne tabele tymczasowe
 • Zmienne tablicowe

Rekurencyjne wyrażenia tablicowe

Procedury składowane

 • Procedury składowane definiowane przez użytkownika
 • Interfejs procedury składowanej - parametry
 • Kompilacje, ponowne kompilacje oraz wielokrotne używanie planów wykonania

Wyrażenia regularne

w budowie

2 dni po 8 godzin lekcyjnych