SQL - Język dostępu do bazy danych SQL Server

Zakres szkolenia

Szkolenie prezentuje podstawowe instrukcje i funkcje języka Transact-SQL w bazie danych Microsoft SQL Server. Uczestnicy nauczą się tworzyć, wypełniać, modyfikować, złączać tabele i agregować dane.

Szkolenie dostępne także w języku angielskim.


Plan szkolenia

Relacyjny model danych

 • Operatory relacyjne
 • Własności relacyjnej bazy danych

Przegląd języka Transact-SQL (T-SQL)

 • Zapisywanie poleceń SQL
 • Podstawowy blok zapytań SQL

Funkcje wbudowane

 • Funkcje operujące na łańcuchach znaków
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje matematyczne

Konwersja danych

 • Funkcje konwersji CAST i CONVERT

Funkcje agregujące

 • Stosowanie funkcji agregujących
 • Klauzula GROUP BY
 • Wybierane wyrażenia a funkcje grupowe
 • Klauzula HAVING
 • Kolejność występowania klauzul

Zaawansowane techniki grupowania i agregowania

 • Super aggregates - COMPUTE i COMPUTE BY
 • Operatory ROLLUP i CUBE

Wybieranie danych z wielu tabel

 • Złączenie równościowe
 • Aliasy tabel
 • Złączenia nierównościowe
 • Reguły łączenia tabel

Inne metody łączenia tabel

 • Złączenia zewnętrzne
 • Połączenie tabeli samej ze sobą
 • Operatory zbiorowe UNION, INTERSECT, EXCEPT

Podzapytania

 • Podzapytania zwracające jeden wiersz
 • Podzapytania zwracające wiele wierszy
 • Podzapytania skorelowane

Język manipulowania danymi DML

 • Wstawianie wierszy
 • Modyfikacja wierszy
 • Usuwanie wierszy

Hermetyzacja zapytań z użyciem widoków

 • Tworzenie widoków
 • Używanie widoków
 • Usuwanie widoków

Wyrażenia tabelaryczne - Common Table Expressions

w budowie

2 dni po 8 godzin lekcyjnych