Projektowanie relacyjnych baz danych SQL Server

Zakres szkolenia

Na szkoleniu omawiany jest proces projektowania relacyjnej bazy danych obejmujący analizę wymagań, definiowanie modelu danych oraz tworzenie struktury bazy danych. Uczestnicy nauczą się również jak definiować warunki integralnościowe oraz zarządzać indeksami bazy.


Plan szkolenia

Analiza wymagań

Przypadki użycia

 • Diagram Use Case
 • Przykładowy scenariusz użycia

Model struktury danych

 • Typy danych
 • Diagram ERD

Normalizacja

Tworzenie i modyfikacja struktury bazy danych

 • Tworzenie tabel
 • Reguły
 • Wartości domyślne
 • ALTER i DROP TABLE

Integralność bazy danych

 • Klucze podstawowe i obce
 • Więzy integralności

Zarządzanie indeksami bazy

 • Planowanie indeksów
 • Tworzenie indeksów

w budowie

2 dni po 8 godzin lekcyjnych