Programowanie w języku T-SQL w SQL Server

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia implementacji baz danych w języku Transact SQL w SQL Server. Uczestnicy nauczą się jak tworzyć i modyfikować tabele, indeksy i ograniczenia oraz korzystać z obiektów tymczasowych, funkcji, procedur składowanych, procedur wyzwalanych i transakcji. Prezentowane są również sposoby realizowania zapytań w oparciu o zmienne oraz dane wejściowe dostarczone przez użytkownika, korzystając z funkcji dynamicznego wykonania. Szkolenie przeznaczone dla projektantów oraz programistów baz danych.


Plan szkolenia

Wprowadzenie do języka Transact-SQL

 • Typy danych
 • Stałe
 • Zmienne
 • Typy zdefiniowane przez użytkownika

Tworzenie i modyfikacja struktury bazy danych

 • Tworzenie tabel
 • Reguły
 • Wartości domyślne
 • ALTER i DROP TABLE

Integralność bazy danych

 • Klucze podstawowe i obce
 • Więzy integralności

Zarządzanie indeksami bazy

 • Planowanie indeksów
 • Tworzenie indeksów
 • Optymalizacja indeksów
 • Indeksy XML

Tabele tymczasowe i zmienne tablicowe

 • Lokalne tabele tymczasowe
 • Globalne tabele tymczasowe
 • Zmienne tablicowe
 • Wyrażenia tablicowe

Stosowanie kursorów

Dynamiczny kod SQL

 • Polecenie EXEC
 • Zastosowania dynamicznego kodu SQL
 • Ochrona przed wstrzykiwaniem SQL

Widoki

 • Definiowanie widoków
 • Klauzula ORDER BY w widoku
 • Odświeżanie widoków
 • Opcje widoku
 • Widoki indeksowane

Funkcje definiowane przez użytkownika

 • Definiowane przez użytkownika funkcje skalarne
 • Definiowane przez użytkownika funkcje tablicowe
 • Funkcje definiowane przez użytkownika, wywoływane dla każdego wiersza

Procedury składowane

 • Procedury składowane definiowane przez użytkownika
 • Specjalne procedury składowane
 • Systemowe procedury składowane
 • Interfejs procedury składowanej - parametry
 • Kompilacje, ponowne kompilacje oraz wielokrotne używanie planów wykonania

Procedury wyzwalane

 • Procedury wyzwalane typu AFTER
 • Procedury wyzwalane typu INSTEAD OF
 • Procedury wyzwalane typu DDL
 • Procedury wyzwalane tworzone w środowisku CLR

Transakcje

 • Definicja transakcji
 • Blokady
 • Poziom izolacji
 • Punkty zapisywania
 • Zakleszczenia

Obsługa wyjątków

 • Blok TRY/CATCH
 • Funkcje obsługi wyjątków
 • Błędy w transakcjach

w budowie

4 dni po 8 godzin lekcyjnych