Administracja SQL Server

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z utrzymaniem i administracją baz danych Microsoft SQL Server. Uczestnicy nauczą się jak wykonywać kopie zapasowe i odtwarzać z nich bazy danych, monitorować pracę serwera oraz importować i eksportować dane. Prezentowane są również sposoby automatyzacji zadań administracyjnych serwera.


Plan szkolenia

Kopie zapasowe baz danych

  • Tworzenie kopii zapasowych baz danych użytkowników
  • Odtwarzanie baz danych użytkowników
  • Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie systemowych baz danych

Zarządzanie użytkownikami

Zabezpieczenia

  • Implementacja zabezpieczeń na poziomie zakresu serwera SQL
  • Implementacja zabezpieczeń na poziomie zakresu baz danych i schematów

Monitorowanie baz danych i serwera

  • Monitorowanie aktywności na serwerze w czasie rzeczywistym
  • Monitorowanie wydajności przy pomocy narzędzia System Monitor
  • Monitorowanie zdarzeń przy użyciu narzędzia SQL Server Profiler

Transfer i przekształacanie danych za pomocą SQL Server Integration Services (SSIS)

Automatyzacja zadań administracyjnych

  • Automatyzacja zadań przy użyciu SQL Server Agent
  • Automatyzacja zadań za pomocą operatorów i zadań

Tworzenie alertów

w budowie

3 dni po 8 godzin lekcyjnych