Tworzenie aplikacji webowych w Django

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów chcących nauczyć się tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka Django. W trakcie kursu omawiana jest dokładnie architektura aplikacji, tworzenie modelów domeny wraz z dostępem do bazy danych (ORM), tworzenie szablonów stron, formularzy, administrowanie aplikacją oraz cachowanie stron. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwijają kompletną aplikację webową, która finalnie jest wdrażana na serwer produkcyjny.


Plan szkolenia

Podstawy Django

 • serwer deweloperski
 • interaktywna konsola
 • widoki
 • modele
 • debugowanie kodu
 • szablony stron
 • panel administratora (Django Admin)
 • URL dispatching
 • formularze
 • bazy danych
 • obsługa plików statycznych

Django - zagadnienia zaawansowane

 • class-based views, widoki CRUD, klasy domieszkowe (mixins)
 • testy jednostkowe
 • dostosowywanie panelu administratora
 • modułowość: projekt i aplikacje
 • ORM - zaawansowane zapytania
 • własne tagi i filtry
 • cacheowanie zasobów
 • dobre praktyki przy wdrażaniu projektu (The Twelve-Factor App)

Wykorzystanie zewnętrznych bibliotek Django

 • IPython Notebook - interaktywna konsola w przeglądarce
 • narzędzia deweloperskie (Silk, Django Debug Toolbar)
 • Crispy Forms
 • Django Selectable
 • Django Filter
 • Django Webtest (szybkie testy funkcjonalne)
 • wprowadzenie do Redisa
 • przetwarzanie równoległe - Django Celery + Redis

3 dni po 8 godzin lekcyjnych