Wzorce projektowe w języku Python

Zakres szkolenia

Szkolenie zawiera szczegółowe omówienie najczęściej występujących problemów występujących w trakcie projektowania oprogramowania i ich rozwiązań z wykorzystaniem wzorców projektowych. Szczególny nacisk położony jest na implementację wzorców w zgodzie z Zen Pythona. Przy opisie każdego wzorca omawiane są jego zalety i wady oraz jego implementacja w języku dynamicznie typizowanym, jakim jest Python. Uczestnicy nauczą się efektywnie rozpoznawać kontekst, w którym dany wzorzec projektowy może zostać zastosowany i samodzielnie zaimplementować rozwiązanie.


Plan szkolenia

Wprowadzenie do wzorców projektowych

 • SOLID OOP
 • Zasada pojedynczej odpowiedzialności - Single Responsibility Principle
 • Zasada Open-Close - Open-Close Principle
 • Zasada podstawiania Liskov - Liskov Substitution Principle
 • Zasada segregacji interfejsów - Interface Segregation Principle
 • Zasada odwracania zależności - Dependance Inversion Principle

Konstrukcyjne wzorce projektowe

 • Factory Method
 • Abstract Factory
 • Builder
 • Prototype
 • Singleton

Strukturalne wzorce projektowe

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Flyweight
 • Façade
 • Proxy

Behawioralne wzorce projektowe

 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor

Znajomość tematów ze szkolenia Programowanie w języku Python

3 dni po 8 godzin lekcyjnych