Programowanie w języku C#

Zakres szkolenia

Szkolenie dedykowane dla osób chcących nauczyć się profesjonalnie programować w języku C#. Uczestnicy szkolenia poznają dokładnie model obiektowy stosowany w .NET Framework oraz nauczą się posługiwać interfejsami, delegatami i zdarzeniami. Dokładnie omawiane są zagadnienia związane z zarządzaniem kolekcjami obiektów i wykonywaniem zapytań LINQ. W trakcie szkolenia omawiane są również zagadnienia związane z przetwarzaniem plików tekstowych, operacjami we-wy i tworzeniem zestawów .NET.


Plan szkolenia

Wprowadzenie do technologii .NET

 • Wspólne środowisko uruchomieniowe - CLR
 • Biblioteka klas platformy
 • Zestawy .NET
 • Narzędzia platformy .NET Framework
 • .NET Core vs. .NET Framework

Składnia i struktura języka C#

 • Typy proste
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące przebiegiem wykonywania programu
 • Dokumentacja XML
 • Łańcuchy znakowe
 • Typy wyliczeniowe
 • Tablice
 • Typy referencyjne i wartościowe

Model programowania obiektowego w środowisku .NET

 • Definiowanie klas
 • Konstruktory
 • Metody
 • Właściwości
 • Indeksery
 • Delegaty i zdarzenia
 • Przeciążanie operatorów
 • Interfejsy
 • Struktury
 • Typy generyczne

Elementy programowania funkcyjnego

 • Delegaty generyczne
 • Wyrażenia lambda
 • Metody rozszerzające
 • Typy anonimowe

Kolekcje i LINQ

 • Kolekcje obiektowe i generyczne
 • Praca z klasami i interfejsami kolekcji w .NET
 • Wprowadzenie do LINQ
 • Wyrażenia i operatory LINQ
 • Tworzenie zapytań z wykorzystaniem LINQ

Praca z obiektami w języku C#

 • Zarządzanie cyklem życia obiektów - odzyskiwanie pamięci (Garbage Collection)
 • Obsługa sytuacji wyjątkowych (try/ catch/ finally)
 • Implementacja metod klasy System.Object w klasach użytkownika
 • Serializacja obiektów

Przetwarzanie tekstu i plikowe operacje we-wy w języku C#

 • Klasy String, String.Builder
 • Wyrażenia regularne - klasa Regex
 • Przestrzeń nazw System.IO - klasy obsługujące odczytywanie i zapisywanie strumieni danych
 • Katalogi i pliki

Wdrażanie aplikacji

 • Kompilacja
 • Zestawy .NET (pliki .exe oraz .dll)
 • Zestawy wieloplikowe
 • Zestawy satelitarne

Znajomość podstaw programowania (np. w języku Pascal, C, Python, itp.)

3 dni po 8 godzin lekcyjnych