Programowanie wielowątkowe w C#

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów chcących poznać techniki efektywnego programowania współbieżnego w języku C#. W trakcie szkolenia omawiane jest zarządzanie wątkami CLR, prawidłowa synchronizacja współdzielonych obiektów z wykorzystaniem muteksów oraz semaforów, PLINQ, Parallel Extensions.


Plan szkolenia

Wątki CLR

 • Bezpośrednie używanie wątków - klasa System.Thread
 • Synchronizacja wątków - klasy Monitor, Mutex, Semaphore
 • Unikanie zakleszczeń
 • Synchronizacja za pomocą zdarzeń - Event Wait Handles
 • Bariery
 • Leniwa inicjalizacja
  • Double-Checked Locking Pattern
  • Lazy<T>
 • Zegary - Timers

Programowanie współbieżne w .NET Framework

 • Pula wątków CLR - korzystanie z wątków puli CLR
 • Parallel Extensions - klasa Parallel
 • Parallel LINQ - PLINQ
 • Task Parallel Library
  • klasa Task
  • kontynuacje zadań
  • kooperatywny model anulowania zadań
 • Metody asynchroniczne w C# - async - await
 • Kolekcje thread-safe w .NET Framework

Wzorce programowania współbieżnego

 • Wzorzec Producer-Consumer
 • Wzorzec Active Object

Debugowanie i testowanie kody wielowątkowego

 • Testowanie kodu współbieżnego
 • Typowe problemy i ich rozwiązania
  • lock contention
  • lock convoys
  • oversubscription
  • partitioning problems
  • i/o bottlenecks

Dobra znajomość tematów ze szkolenia Programowanie w języku C#

3 dni po 8 godzin lekcyjnych