Programowanie generyczne w C++ - szablony

Zakres szkolenia

W trakcie kursu uczestnicy poznają techniki programowania generycznego w C++. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie szablonów do pisania kodu, który jest szybki, bezpieczny i łatwy do ponownego wykorzystania.


Plan szkolenia

Szablony

 • Szablony funkcji
 • Szablony klas
 • Parametry szablonów
 • Dedukcja argumentów szablonu
 • Specjalizacja i przeciążanie szablonów
 • Model kompilacji szablonów
 • Aliasy szablonów
 • Variable templates
 • Lambdy generyczne w C++14

Variadic templates

 • Funkcje wariadyczne - variadic template functions
 • Klasy wariadyczne - variadic template classes
 • Idiom Head-Tail
 • Typy wariadyczne w bibliotece standardowej
  • std::tuple
  • std::variant
 • Wrażenia fold - fold expressions

Techniki programowania generycznego

 • Szablony i perfect forwarding
 • Metafunkcje i cechy typów - type traits
 • Tag dispatching
 • Reguła SFINAE & enable_if<T>
 • Klasy cech i wytycznych
  • Policy based design
 • Idiom CRTP
 • Sekwencje indeksów
 • Type erasure - concept based polymorphism

Szablony w C++20

 • Koncepty
 • Lambdy generyczne w C++20

3 dni po 8 godzin lekcyjnych