Programowanie w języku ANSI C

Zakres szkolenia

W trakcie szkolenia omawiane są podstawowe pojęcia języka C, takie jak dostępne typy, operatory i wyrażenia. Uczestnicy nauczą się jak sterować wykonaniem programu oraz wykorzystywać funkcje i wskaźniki. Omawiane są również funkcje wejścia i wyjścia oraz podstawowe metody obsługi błędów.


Plan szkolenia

Wprowadzenie

 • Zmienne i wyrażenia arytmetyczne
 • Stałe symboliczne
 • Znakowe operacje wejścia-wyjścia
 • Tablice
 • Funkcje
 • Argumenty - przekazywanie jako wartość
 • Tablice znaków
 • Zmienne zewnętrzne i zakres zmiennych

Typy, operatory i wyrażenia

 • Nazwy zmiennych
 • Typy danych i ich rozmiar
 • Stałe
 • Deklaracje
 • Operatory arytmetyczne
 • Operatory porównania i logiczne
 • Konwersja typów
 • Inkrementacja i dekrementacja
 • Operatory bitowe
 • Operatory i wyrażenia przypisania
 • Wyrażenia warunkowe
 • Priorytety operatorów i kolejność wykonywania obliczeń

Sterowanie wykonywaniem programu

 • Instrukcje i bloki
 • if-else
 • else-if
 • switch
 • Pętle while i for
 • Pętla do-while
 • break i continue
 • goto i etykiety

Funkcje i struktura programu

 • Funkcje
 • Zwracanie wartości innych niż int
 • Zmienne zewnętrzne
 • Zakres
 • Pliki nagłówkowe
 • Zmienne statyczne
 • Zmienne rejestrowe
 • Struktura blokowa
 • Inicjalizacja
 • Rekurencja
 • Preprocesor języka C

Wskaźniki i tablice

 • Wskaźniki i adresy
 • Wskaźniki i argumenty funkcji
 • Wskaźniki i tablice
 • Arytmetyka adresów
 • Wskaźniki znakowe i funkcje
 • Tablice wskaźników, wskaźniki do wskaźników
 • Tablice wielowymiarowe
 • Inicjalizacja tablic wskaźników
 • Wskaźniki a tablice wielowymiarowe
 • Argumenty wiersza poleceń
 • Wskaźniki do funkcji
 • Rozbudowane deklaracje zmiennych i funkcji

Struktury

 • Struktury i funkcje
 • Tablice struktur
 • Wskaźniki do struktur
 • Struktury cykliczne
 • Wyszukiwanie w tabelach
 • typedef
 • union
 • Pola bitowe

Wejście i wyjście

 • Standardowe operacje wejścia-wyjścia
 • printf - formatowanie danych wyjściowych
 • Listy argumentów o zmiennej długości
 • scanf - formatowane dane wejściowe
 • Dostęp do plików
 • stderr i exit - obsługa błędów
 • Wierszowe operacje wejścia-wyjścia

Znajomość podstaw programowania w innym języku (np. Pascal, Java, Python)

3 dni po 8 godzin lekcyjnych