Tworzenie aplikacji webowych w ASP.NET MVC 5

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla deweloperów .NET chcących nauczyć się tworzenia skalowalnych aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka ASP.NET MVC 5. W trakcie kursu omawiana jest dokładnie architektura frameworka ASP.MVC, tworzenie modelu domeny wraz z dostępem do bazy danych wykorzystującym wzorzec Repository i Entity Framework, tworzenie widoków za pomocą silnika Razor, wykorzystanie technologii Ajax i jQuery w formularzach danych oraz wykorzystanie usług aplikacji do zarządzania użytkownikami serwisu.


Plan szkolenia

Architektura ASP.NET MVC

 • Wzorzec Model-View-Controller - szczegółowe omówienie
 • Porównanie ASP.NET WebForms i ASP.NET MVC
 • Struktura projektu ASP.NET MVC w Visual Studio
 • Przetwarzanie żądań HTTP w ASP.NET MVC
 • Routing URL
 • Pierwsza aplikacja ASP.NET MVC

Narzędzia i techniki wykorzystywane w aplikacjach ASP.NET MVC

 • Domain Driven Development - przykład
 • Wzorzec Repository
 • Dependency Injection (wstrzykiwanie zależności)
 • Kontenery DI - Ninject
 • Testy jednostkowe
 • Obiekty mock - framework Moq

Kontrolery i metody akcji

 • Klasa Controller - tworzenie kontrolerów
 • Metody akcji
 • Przetwarzanie danych wejściowych - obiekty kontekstu i parametry metod akcji
 • Action Results - rodzaje

Widoki - silnik Razor

 • Razor View Engine
 • HTML Helpers - obiekty generujące HTML
 • Sekcje widoku
 • Widoki częściowe - Partial Views
 • Child Actions

Modele

 • Model danych w ASP.NET MVC
 • Tworzenie modeli w warstwie biznesowej
 • Persystencja danych - Entity Framework i wzorzec Repository

Model Binding

 • Default Model Binder
 • Wiązanie typów prostych i złożonych
 • Wiązanie kolekcji
 • Tworzenie własnego wiązania modelu

Formularze danych

 • Wzorce wprowadzania danych
 • Select-Edit-Post
 • Post-Redirect-Get
 • Formularze Ajax
 • Szablony formularzy
 • Walidacja formularzy i adnotacje danych

AJAX i jQuery

 • Omówienie najważniejszych bibliotek Ajax i jQuery
 • Integracja skryptów po stronie klienta z ASP.NET MVC
 • Ajax Helpers
 • Praca z danymi w formacie JSON

Programowanie aplikacji ASP.NET

 • Obsługa błędów
 • Bezpieczeństwo - uwierzytelnienie i autoryzacja użytkowników aplikacji

Projektowanie aplikacji wielowarstwowych

 • Warstwa modelu domeny
 • Warstwa usług
 • Warstwa dostępu do bazy danych
 • Warstwa prezentacyjna
 • Budowanie luźno połączonych komponentów - wstrzykiwanie zależności

Wdrożenie aplikacji na serwer IIS i w chmurze Azure

Zalecana jest znajomość programowania w języku C#

5 dni po 8 godzin lekcyjnych