SQL Server

* SQL - Język dostępu do bazy danych SQL Server

Szkolenie prezentuje podstawowe instrukcje i funkcje języka Transact-SQL w bazie danych Microsoft SQL Server. Uczestnicy nauczą się tworzyć, wypełniać, modyfikować, złączać tabele i agregować dane.

Szkolenie dostępne także w języku angielskim.

Szczegóły...


* Projektowanie relacyjnych baz danych SQL Server

Na szkoleniu omawiany jest proces projektowania relacyjnej bazy danych obejmujący analizę wymagań, definiowanie modelu danych oraz tworzenie struktury bazy danych. Uczestnicy nauczą się również jak definiować warunki integralnościowe oraz zarządzać indeksami bazy.

Szczegóły...


* Język SQL w SQL Server - szkolenie zaawansowane

Szkolenie obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z dostępem do danych w SQL Server. Uczestnicy nauczą się jak zarządzać indeksami w bazie danych oraz korzystać z obiektów tymczasowych, procedur składowanych i wyrażeń regularnych. Omawiane są również przykłady zastosowania transakcji w celu poprawy bezpieczeństwa bazy danych.

Szczegóły...


* Programowanie w języku T-SQL w SQL Server

Szkolenie obejmuje zagadnienia implementacji baz danych w języku Transact SQL w SQL Server. Uczestnicy nauczą się jak tworzyć i modyfikować tabele, indeksy i ograniczenia oraz korzystać z obiektów tymczasowych, funkcji, procedur składowanych, procedur wyzwalanych i transakcji. Prezentowane są również sposoby realizowania zapytań w oparciu o zmienne oraz dane wejściowe dostarczone przez użytkownika, korzystając z funkcji dynamicznego wykonania. Szkolenie przeznaczone dla projektantów oraz programistów baz danych.

Szczegóły...


* Administracja SQL Server

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z utrzymaniem i administracją baz danych Microsoft SQL Server. Uczestnicy nauczą się jak wykonywać kopie zapasowe i odtwarzać z nich bazy danych, monitorować pracę serwera oraz importować i eksportować dane. Prezentowane są również sposoby automatyzacji zadań administracyjnych serwera.

Szczegóły...