SQL Server

* SQL - Język dostępu do bazy danych SQL Server

Szkolenie prezentuje podstawowe instrukcje i funkcje języka Transact-SQL w bazie danych Microsoft SQL Server. Uczestnicy nauczą się tworzyć, wypełniać, modyfikować, złączać tabele i agregować dane.

Szkolenie dostępne także w języku angielskim.

Szczegóły...