Wzorce projektowe i TDD

* Wzorce projektowe w języku C++

Szkolenie dedykowane dla programistów C++ chcących poprawić jakość tworzonego kodu obiektowego.

Szkolenie zawiera szczegółowe omówienie najpopularniejszych wzorców projektowych, reguły ich wykorzystywania oraz przykłady implementacji wzorców projektowych w C++11/14. Przy opisie każdego wzorca omawiane są również argumenty przemawiające za jego stosowaniem lub unikaniem w konkretnych przypadkach. Po szkoleniu każdy uczestnik będzie w stanie rozpoznać kontekst, w którym można zastosować odpowiedni wzorzec projektowy i skutecznie go zaimplementować.

Duży nacisk w trakcie szkolenia kładziony jest na refaktoryzację kodu legacy do odpowiednich wzorców (refaktoring do SOLID).

Szczegóły...


* Test-Driven Development w języku C++

Na szkoleniu omawiane są techniki Test Driven Development w języku C++. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami projektowania oprogramowania obiektowego pod kątem testów - SOLID OOP, Dependency Injection, itp. Szczególny nacisk położony jest na praktyczną naukę pisania testów jednostkowych z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock) i organizowanie ich w projekcie rozwijanym w metodologii TDD.

Szczegóły...


* Wzorce projektowe w języku Python

Szkolenie zawiera szczegółowe omówienie najczęściej występujących problemów występujących w trakcie projektowania oprogramowania i ich rozwiązań z wykorzystaniem wzorców projektowych. Szczególny nacisk położony jest na implementację wzorców w zgodzie z Zen Pythona. Przy opisie każdego wzorca omawiane są jego zalety i wady oraz jego implementacja w języku dynamicznie typizowanym, jakim jest Python. Uczestnicy nauczą się efektywnie rozpoznawać kontekst, w którym dany wzorzec projektowy może zostać zastosowany i samodzielnie zaimplementować rozwiązanie.

Szczegóły...


* Test-Driven Development w języku Python

Na szkoleniu omawiane są techniki Test Driven Development w języku Python. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami projektowania oprogramowania obiektowego pod kątem testów - SOLID OOP, wstrzykiwanie zależności, refaktoring. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne pisanie testów jednostkowych z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock) i organizowanie ich w projekcie TDD. W trakcie szkolenia dokonany zostanie przegląd dostępnych frameworków do testów jednostkowych w Pythonie oraz narzędzi do Code-Coverage.

Szczegóły...


* Wzorce projektowe w C#

Szkolenie przeznaczone dla programistów C# chcących podnieść jakość tworzonego kodu obiektowego. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są najpopularniejsze wzorce projektowe, reguły ich wykorzystywania oraz przykłady ich implementacji w języku C#. Przy opisie każdego wzorca omawiane są również argumenty przemawiające za jego stosowaniem lub unikaniem w konkretnych przypadkach.

Uczestnicy szkolenia nauczą się również stosować w praktyce wzorce szczególnie użyteczne w trakcie rozwijania aplikacji .NET Framework: Repository, Null Object.

Szczegóły...


* Test-Driven Development w języku C#

W trakcie szkolenie zostaną omówione narzędzia i techniki test-driven development w procesie tworzenia aplikacji w języku C#. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami projektowania oprogramowania obiektowego pod kątem testów - SOLID OOP i techniką wstrzykiwania zależności - DI. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne pisanie testów jednostkowych z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock) i organizowanie testów w projekcie. W trakcie szkolenia dokonany zostanie również przegląd scenariuszy testów w aplikacjach .NET (wzorce MVP i MVC).

Szczegóły...


* Wzorce projektowe w ASP.NET

Szkolenie omawia wykorzystanie wzorców projektowych (GOF i Enterprise) do tworzenia wielowarstwowych i skalowalnych aplikacji webowych ASP.NET. W trakcie szkolenia omawiane są techniki podziału aplikacji na niezależne warstwy oraz wstrzykiwania zależności z wykorzystaniem kontenerów IoC. Uczestnicy szkolenia nauczą się projektować i implementować kompletną aplikację webową z użyciem wzorca MVC (ASP.NET MVC 5).

Szczegóły...