Programowanie C#

* Programowanie w języku C#

Szkolenie dedykowane dla osób chcących nauczyć się profesjonalnie programować w języku C#. Uczestnicy szkolenia poznają dokładnie model obiektowy stosowany w .NET Framework oraz nauczą się posługiwać interfejsami, delegatami i zdarzeniami. Dokładnie omawiane są zagadnienia związane z zarządzaniem kolekcjami obiektów i wykonywaniem zapytań LINQ. W trakcie szkolenia omawiane są również zagadnienia związane z przetwarzaniem plików tekstowych, operacjami we-wy i tworzeniem zestawów .NET.

Szczegóły...


* Zaawansowane programowanie w języku C#

Szkolenie dedykowane dla programistów C# chcących udoskonalić swoje umiejętności tworzenia profesjonalnego i niezawodnego kodu dla platformy .NET 4.5. Omawiane są między innymi zagadnienia: LINQ, programowania współbieżnego, dynamicznych typów danych DLR oraz praktycznego wykorzystania API refleksji.

Szczegóły...


* Wzorce projektowe w C#

Szkolenie przeznaczone dla programistów C# chcących podnieść jakość tworzonego kodu obiektowego. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są najpopularniejsze wzorce projektowe, reguły ich wykorzystywania oraz przykłady ich implementacji w języku C#. Przy opisie każdego wzorca omawiane są również argumenty przemawiające za jego stosowaniem lub unikaniem w konkretnych przypadkach.

Uczestnicy szkolenia nauczą się również stosować w praktyce wzorce szczególnie użyteczne w trakcie rozwijania aplikacji .NET Framework: Repository, Null Object.

Szczegóły...


* Programowanie wielowątkowe w C#

Szkolenie przeznaczone dla programistów chcących poznać techniki efektywnego programowania współbieżnego w języku C#. W trakcie szkolenia omawiane jest zarządzanie wątkami CLR, prawidłowa synchronizacja współdzielonych obiektów z wykorzystaniem muteksów oraz semaforów, PLINQ, Parallel Extensions.

Szczegóły...


* Test-Driven Development w języku C#

W trakcie szkolenie zostaną omówione narzędzia i techniki test-driven development w procesie tworzenia aplikacji w języku C#. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami projektowania oprogramowania obiektowego pod kątem testów - SOLID OOP i techniką wstrzykiwania zależności - DI. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne pisanie testów jednostkowych z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock) i organizowanie testów w projekcie. W trakcie szkolenia dokonany zostanie również przegląd scenariuszy testów w aplikacjach .NET (wzorce MVP i MVC).

Szczegóły...


* Programowanie w ASP.NET - C#

W trakcie szkolenia uczestnicy rozwijają przykładową aplikację webową w technologii ASP.NET 4.5. Wdrażając kolejne elementy  witryny zapoznają się z dostępnymi kontrolkami serwerowymi i AJAX oraz cyklem życia strony ASP.NET. Omawiane są mechanizmy dostępu do danych z bazy SQL Server z wykorzystaniem Entity Framework, uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników oraz zarządzania profilami. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy są w stanie samodzielnie rozwijać i wdrażać profesjonalne aplikacje webowe.

Szczegóły...


* Tworzenie aplikacji webowych w ASP.NET MVC 5

Szkolenie przeznaczone dla deweloperów .NET chcących nauczyć się tworzenia skalowalnych aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka ASP.NET MVC 5. W trakcie kursu omawiana jest dokładnie architektura frameworka ASP.MVC, tworzenie modelu domeny wraz z dostępem do bazy danych wykorzystującym wzorzec Repository i Entity Framework, tworzenie widoków za pomocą silnika Razor, wykorzystanie technologii Ajax i jQuery w formularzach danych oraz wykorzystanie usług aplikacji do zarządzania użytkownikami serwisu.

Szczegóły...


* Wzorce projektowe w ASP.NET

Szkolenie omawia wykorzystanie wzorców projektowych (GOF i Enterprise) do tworzenia wielowarstwowych i skalowalnych aplikacji webowych ASP.NET. W trakcie szkolenia omawiane są techniki podziału aplikacji na niezależne warstwy oraz wstrzykiwania zależności z wykorzystaniem kontenerów IoC. Uczestnicy szkolenia nauczą się projektować i implementować kompletną aplikację webową z użyciem wzorca MVC (ASP.NET MVC 5).

Szczegóły...