Aplikacje webowe ASP.NET

* Programowanie w ASP.NET - C#

W trakcie szkolenia uczestnicy rozwijają przykładową aplikację webową w technologii ASP.NET 4.5. Wdrażając kolejne elementy  witryny zapoznają się z dostępnymi kontrolkami serwerowymi i AJAX oraz cyklem życia strony ASP.NET. Omawiane są mechanizmy dostępu do danych z bazy SQL Server z wykorzystaniem Entity Framework, uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników oraz zarządzania profilami. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy są w stanie samodzielnie rozwijać i wdrażać profesjonalne aplikacje webowe.

Szczegóły...


* Tworzenie aplikacji webowych w ASP.NET MVC 5

Szkolenie przeznaczone dla deweloperów .NET chcących nauczyć się tworzenia skalowalnych aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka ASP.NET MVC 5. W trakcie kursu omawiana jest dokładnie architektura frameworka ASP.MVC, tworzenie modelu domeny wraz z dostępem do bazy danych wykorzystującym wzorzec Repository i Entity Framework, tworzenie widoków za pomocą silnika Razor, wykorzystanie technologii Ajax i jQuery w formularzach danych oraz wykorzystanie usług aplikacji do zarządzania użytkownikami serwisu.

Szczegóły...


* Wzorce projektowe w ASP.NET

Szkolenie omawia wykorzystanie wzorców projektowych (GOF i Enterprise) do tworzenia wielowarstwowych i skalowalnych aplikacji webowych ASP.NET. W trakcie szkolenia omawiane są techniki podziału aplikacji na niezależne warstwy oraz wstrzykiwania zależności z wykorzystaniem kontenerów IoC. Uczestnicy szkolenia nauczą się projektować i implementować kompletną aplikację webową z użyciem wzorca MVC (ASP.NET MVC 5).

Szczegóły...