Szkolenie otwarte jest skierowane do indywidualnych uczestników. Aby zapewnić jak najlepszą jakość nauczania, szkolenia otwarte organizowane są w małych grupach (3-6 osób).

Szkolenie otwarte jest idealnym rozwiązaniem, gdy chcą Państwo przeszkolić z danego tematu 1-3 pracowników. Jeśli liczba szkolonych jest większa, proponujemy szkolenie zamknięte.

Jak zapisać się na szkolenie otwarte?

  • Wybierz szkolenie, miejscowość i termin.
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.
  • Nasz konsultant skontaktuje się w celu finalizacji zgłoszenia.
Szkolenia otwarte

Regulamin szkoleń otwartych

Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, obiady i barek kawowy. Cena nie uwzględnia kosztów zakwaterowania.

Zgłoszenie na szkolenie:

  • Osoby prawne, spółki cywilne, instytucje – po wysłaniu zgłoszenia Zamawiający otrzyma formularz zamówienia w pliku PDF. Zamówienie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do akceptacji kosztów i odesłane faksem. Zamówienie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
  • Osoby fizyczne – po wysłaniu zgłoszenia Zamawiający otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu i rachunek pro forma.

Płatność za szkolenie:

  • Osoby prawne, spółki cywilne, instytucje – należność za szkolenie Zamawiający zobowiązuje się uregulować do 14 dni po jego zakończeniu przelewem na konto InfoTraining s.c. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze od daty rozpoczęcia szkolenia Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie.
  • Osoby fizyczne – należność za szkolenie Zamawiający zobowiązuje się uregulować  na podstawie rachunku pro forma najpóźniej 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.