C++17 - nowy standard języka

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów C++ chcących praktycznie zapoznać się z nowymi elementami języka C++ i biblioteki standardowej wprowadzonymi w najnowszym standardzie C++17.


Plan szkolenia

C++17 - nowe elementy języka

 • Nowe literały: UTF-8 i heksadecymalne liczby zmiennoprzecinkowe
 • Structured bindings
 • Instrukcje if oraz switch z inicjalizatorami zmiennych
 • Zmienne inline
 • Agregaty i dziedziczenie
 • Copy Elision i RVO
 • Nowe atrybuty
 • Zagnieżdżone przestrzenie nazw
 • Nowości C++17 w lambdach

C++17 - nowości w meta-programowaniu

 • constexpr if
 • Wyrażenia fold
 • Dedukcja argumentów szablonu klasy
 • Pack expansion z deklaracją using
 • auto jako parametr szablonu
 • Variable templates z auto
 • Rozszerzenia C++17 w <type_traits>
 • std::invoke

C++17 - nowości w bibliotece standardowej

 • Klasa std::string_view
 • Typ std::byte
 • std::optional
 • Typ wariantowy std::variant i mechanizm wizytacji
 • Obiekty dynamiczne - std::any
 • Obsługa plików w C++17
 • Nowe funkcji konwersji
 • Rozszerzenia w bibliotece wielowątkowości - std::scoped_lock i std::shared_lock

STL w C++17

 • Nowe algorytmy STL w C++17
 • Algorytmy współbieżne - Parallel Execution Policies

C++17 TS

 • Concepts
 • Ranges
 • Coroutines

Szkolenie przeznaczone dla osób znających standard C++11/14.

3 dni po 8 godzin lekcyjnych